top of page
Resmi Olmayan Toplantı
HİZMETLERİMİZ

Yaşam Koçluğu

Güçlenmeniz, kişisel hedeflerinizi tanıyabilmeniz, onları elde etmeniz ve gelişiminiz için uzman desteği.

Öğrenci Koçluğu

Başarılı bir akademik yaşam ve iş hayatı oluşturabilecek beceriler kazanmanız ve bunları aramanız için yanınızdayız.

Kariyer Koçluğu

Kişilerin hedeflediklerine ulaşabilmelerine yönelik koçluk yapan, yol haritası ve eylem planı yapmalarına profesyonel destek sağlayan hizmettir.

Regresyon

Regresyon kelimesi dilimizde gerileme, geri çekilme ve geriye dönüş anlamı taşımaktadır. Regresyon terapisi, kişiyi duygusal ve zihinsel anlamda olumsuz etkilemeye devam eden, geçmişte yaşadığı bazı olayları ortaya çıkarmayı amaçlar.

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu Seansları, üst ve orta düzey yöneticilerin profesyonel bir koç ile çalışarak profesyonel iş yaşamında performans gelişimi de dahil olmak üzere sorunlarına kalıcı ve etkili çözümler üretmelerini sağlar. İş performansını maksimum düzeye ulaştırılabilmek, kurum içinde iletişim seviyesini yükseltebilmek, liderlik becerilerini geliştirebilmek ve kolaylaştırabilmek için verilen koçluk hizmetidir.

bottom of page